Μαρ
14

Με γεμάτα ταμεία για την αντιμετώπιση της κρίσης
Εκτύπωση

ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Με γεμάτα ταμεία για την αντιμετώπιση της κρίσης

 

52 εκ. ευρώ στην Ήπειρο για την καταπολέμηση της φτώχειας και συνολικά 326 εκ. ευρώ μέσω του

αναθεωρημένου ΠΕΠ για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης και υγείας

 

Με περίπου 52 εκ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί η Περιφέρεια της Ηπείρου για την καταπολέμηση της φτώχειας μέσω του αναθεωρημένου ΠΕΠ, τη στιγμή που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση η περιοχή εξασφάλισε 326 εκ. ευρώ για συγκεκριμένες δράσεις και για επενδύσεις.

Η Ήπειρος μέσω του αναθεωρημένου ΠΕΠ στοχεύει στην ενίσχυση του παραγωγικού ιστού και στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης με έργα προστασίας του περιβάλλοντος, ενίσχυσης των υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας, αλλά και με έργα για μεταφορές.

Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Corina Cretu, παρείχε ενημέρωση για την έγκριση και τον προϋπολογισμό του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου, της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, με απάντησή της σε σχετική ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Ειδικότερα, ο κ. Παπαδημούλης ζητούσε να ενημερωθεί αναφορικά με την ολοκλήρωση έργων «υποδομών υγείας, κοινωνικής μέριμνας και προστασίας περιβάλλοντος», της προηγούμενης περιόδου για την Περιφέρεια Ηπείρου, αλλά και τη στοχοθεσία και πληρότητα του νέου αναθεωρημένου ΠΕΠ Ηπείρου, που είχε κατατεθεί από τις ελληνικές αρχές.

Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, στην απάντησή της, αφού σημειώνει ότι τα έργα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου θα «πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την υποβολή των εγγράφων κλεισίματος στην Επιτροπή (το αργότερο την 31η Μαρτίου 2017)», ενημερώνει τον Έλληνα ευρωβουλευτή ότι «στο πλαίσιο της έγκρισης του περιφερειακού προγράμματος «Ήπειρος» για την περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι ένα έργο στον τομέα της υγείας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός της περιόδου 2007-2013 και θα ενσωματωθεί σταδιακά στην περίοδο 2014-2020».

Στη συνέχεια της απάντησής της, η Ευρωπαία Επίτροπος αναφέρεται στο ΠΕΠ Ηπείρου, το οποίο εγκρίθηκε στις 18/12/2014, και περιλαμβάνει «επενδύσεις ύψους 326 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) κατά την περίοδο 2014-2020», εκ των οποίων «προβλέπεται ποσό ύψους 3 εκατ. ευρώ για τον στόχο ‘Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού’ και ποσό ύψους 52 εκατ. ευρώ για τον στόχο ‘Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων’».

Καταλήγοντας στην απάντησή της η Κομισιόν, υπογραμμίζει τους πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η στρατηγική της περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ και συγκεκριμένα «i) την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, καινοτομία και ΤΠΕ, ii) το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, iii) τις υποδομές μεταφορών, iv) τις εκπαιδευτικές, κοινωνικές και υγειονομικές υποδομές και v) τους ανθρώπινους πόρους, την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση των διακρίσεων».

Να σημειωθεί, ότι η Περιφερειακή Αρχή, μέσω του ΠΕΠ, στοχεύει στη βελτίωση και ολοκλήρωση των βασικών υποδομών, τη δημιουργία φιλικού κλίματος για την ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τον προσανατολισμό της παραγωγικής δομής σε διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα και στην τουριστική ανάπτυξη, τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για επενδύσεις ανάδειξης κάθε ωφέλιμης αξίας και την άρση του κλίματος αβεβαιότητας. Μεσοβραχυπρόθεσμα στοχεύει στην αυτοτροφοδοτούμενη και εξωστρεφή ανάπτυξη, εστιασμένη σ’ εκείνες τις παραγωγικές δραστηριότητες που αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και ενισχύουν την τοπική ταυτότητα, με σεβασμό στην γεωϊστορία του πολίτη της Ηπείρου.