Τρίτη, 21 Μαρτίου, 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – Αναβλήθηκε, τελικά η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Αναβλήθηκε τελικά η προγραμματισμένη για χθες το βράδυ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων.

Η συνεδρίαση ήταν ενημερωτικού χαρακτήρα και αφορούσε στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρης Παπαγεωργίου απέστειλε επιστολή σε όλα τα μέλη του σώματος απαντώντας και σε αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Στην επιστολή αναλυτικά αναφέρει: «Όπως γνωρίζετε, το Δημοτικό Συμβούλιο προσκαλείται και συνεδριάζει πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι συνεδριάσεις του εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες του δημοτικού έργου και δεν ενέχουν καμία σκοπιμότητα. Όλες οι ημέρες της εβδομάδας είναι πρόσφορες για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου, οι δε υποχρεώσεις των Δημοτικών Συμβούλων λαμβάνονται υπ’ όψη κατά το μέτρο του δυνατού. Θεωρώ αυτονόητο, ότι η συμμετοχή μας στα συλλογικά όργανα του Δήμου είναι προτεραιότητα και αποτελεί καθήκον το οποίο δεν μπορεί να νοηθεί ότι ασκείται υπό όρους. Εξυπακούεται επομένως ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι πρέπει να ρυθμίζουν τις λοιπές υποχρεώσεις τους, οικογενειακές και κοινωνικές, οι οποίες συντρέχουν στα πρόσωπα όλων μας, από όποια θέση και εάν συμμετέχουμε.

Η συνεδρίαση, όπως γνωρίζετε, δεν είναι υποχρεωτική, και αφορά την ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τους μελετητές για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του  Δήμου Ιωαννιτών, σχέδιο το οποίο έχει εγκριθεί από τα συλλογικά όργανα του Δήμου και είναι σε γνώση όλων των παρατάξεων.

Για την συνεδρίαση αυτή υποβλήθηκε, μόλις χθες και σήμερα, από παρατάξεις αίτημα αναβολής, με διάφορες αιτιάσεις, τις οποίες δεν επιθυμώ να σχολιάσω περαιτέρω. Το αίτημα της αναβολής γίνεται αποδεκτό. Η σημερινή συνεδρίαση αναβάλλεται και το Δημοτικό Συμβούλιο θα προσκληθεί εκ νέου σε συνεδρίαση για το θέμα αυτό. Θεωρώ ότι οι ενημερωτικές και θεματικές συνεδριάσεις είναι πολύ σημαντικές και η παρουσία όλων με προτάσεις και παρατηρήσεις, δεν είναι μεν υποχρεωτική, αλλά  κρίνεται απαραίτητη».

Η παράταξη «Πολίτες για την Ανατροπή»

Για το ίδιο θέμα δελτίο τύπου απέστειλε και η παράταξη «Πολίτες για την Ανατροπή».

Σε αυτό αναφέρονται τα εξής: «Δυστυχώς ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και η Δημοτική αρχή δείχνουν να μην μπορούν να καταλάβουν. Ίσως και να μην θέλουν. Περιμέναμε μέχρι σήμερα μετά τις αντιδράσεις της υπόλοιπης αντιπολίτευσης να αντιδράσουν με σύνεση και διαλλακτικότητα. Να μεταθέσουν από μόνοι τους το σημερινό (ενημερωτικό) Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να γίνει μια πιο ουσιαστική συζήτηση για ένα θέμα που ούτως ή άλλως ο Πρόεδρος φέρνει στο σώμα με μεγάλη καθυστέρηση.

Αναγκαζόμαστε να απέχουμε από το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο και καλούμε τον Πρόεδρο επιτέλους να λειτουργήσει ορθολογικά και κάποια στιγμή ως Πρόεδρος όλου του Δημοτικού Συμβουλίου. Να επανέλθουμε άμεσα σε δια ζώσης ή έστω μεικτές συνεδριάσεις και ας κατανοήσουμε πως στόχος μας πρέπει να είναι όχι η απαξίωση του οργάνου αλλά η ενίσχυσή του στα μάτια των δημοτών μας ώστε να επιζητούν την παρακολούθησή του και να μην επιτείνουμε την συνεχή φθορά του».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ