Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου, 2021

EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ – «Ναι» σε μικρό υδροηλεκτρικό στο Βουργαρέλι Άρτας

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση, γνωμοδότησε επί του περιεχομένου των Μ.Π.Ε.

Ειδικότερα, γνωμοδότησε για τα έργα:

– Έγκριση περιβαλλοντικών όρων ίδρυσης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 6.000 ινδορνίθων κρεατοπαραγωγής, στη θέση «Καζίκια», Τ.Κ. Ροδοτοπίου, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου (ομόφωνα θετική γνωμοδότηση).

– Λατομείο αδρανών υλικών στη θέση «Αγκώνι-Ρουσιανή», στην Τ.Κ. Πλαισίου, Δ. Φιλιατών, Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου (κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση).

– Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 7.776 ινδιάνοι (γαλοπούλες), στη θέση «Βρύσες» της Τ.Κ. Φιλιππιάδας του Δ. Ζηρού / Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου (κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση).

Επίσης, η Επιτροπή επανεξέτασε τη ΜΠΕ για το έργο «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο  Κάμπος, ισχύος 0,440 MW, επί του υδατορέματος πλησίον του οικισμού Βουργαρελίου, Δ.Ε. Αθαμανίας, Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου», γνωμοδοτώντας θετικά επί του περιεχομένου της (κατά πλειοψηφία).

Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων της Ηγουμενίτσας

Εξάλλου, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020 διατυπώνει τη θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία προκήρυξης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου – 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 1.750.000 ευρώ.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ηγουμενίτσας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ