Τρίτη, 6 Ιουνίου, 2023

ΣΤ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ -Αιχμές κατά της Περιφέρειας για το Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας

Επιμένει υπέρ της δημιουργίας «Τεχνόπολης» στο Λεκανοπέδιο και καταθέτει ερωτήματα για τη δημιουργία του Πάρκου Τεχνολογίας, από το Ταμείο Ανάκαμψης

Στη συζήτηση του σ/ν του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο: «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων», στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου τοποθετήθηκε ο Σταύρος Καλογιάννης.

Στην εισήγησή του, αναφέρθηκε αρχικά στις προβλέψεις του σ/ν: «Το σ/ν περιέχει κανόνες και διαδικασίες για την ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία των Ε.Π., όπως και κίνητρα εγκατάστασης επιχειρήσεων εντός αυτών. Επισημαίνω, στο σημείο αυτό, ορισμένες προτάσεις που έχει καταθέσει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων επί των άρθρων 23 και 27 του σ/ν, που αφορούν στον Κανονισμό Λειτουργίας των Ε.Π. και την υποκατάσταση της Εταιρείας Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου.

Στους τύπους Ε.Π. περιλαμβάνεται και η «Τεχνόπολη», δηλαδή το Πάρκο που οργανώνεται και λειτουργεί ως χώρος υποδοχής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων νέας και υψηλής τεχνολογίας, ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Σύμφωνα με το σ/ν, η πρωτοβουλία ανάπτυξης Ε.Π. ανήκει σε μία Εταιρεία, την Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΔΕΠ), στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, δημοτικές και περιφερειακές επιχειρήσεις, το Δημόσιο, ανεξάρτητες αρχές, Επιμελητήρια. Η ΕΑΔΕΠ πρέπει να έχει την πλήρη κυριότητα του συνόλου της αιτούμενης έκτασης, όπου θα ιδρυθεί το Ε.Π.. Οι ιδιοκτήτες γης εντός αυτής της έκτασης δύνανται να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΑΔΕΠ, εισφέροντας ως συμμετοχή την ιδιοκτησία γης τους και λαμβάνοντας τον αριθμό μετοχών που αντιστοιχεί στην αξία της ιδιοκτησίας τους».

Στη συνέχεια ο βουλευτής Ιωαννίνων αναφέρεται στους τρόπους που μπορεί να χωροθετηθεί η Τεχνόπολη, αλλά απαντά και στον πως πολεοδομείται ένα τέτοιο εγχείρημα

«Μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης έγκρισης ανάπτυξης, το Ε.Π. πολεοδομείται, με κατάρτιση από την ΕΑΔΕΠ ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμογής το οποίο περιλαμβάνει: σχέδιο κατάτμησης των επιχειρηματικών οικοπέδων, τον πολεοδομικό κανονισμό, τους όρους δόμησης, τις χρήσεις γης. Το ρυμοτομικό σχέδιο εφαρμογής υποβάλλεται προς έγκριση εντός 1 έτους από την έκδοση της απόφασης έγκρισης του Ε.Π.. Εγκρίνεται με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Όλα αυτά που προβλέπονται στο υπό συζήτηση σ/ν είναι εξαιρετικά θετικά», τόνισε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην περίπτωση του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, όπου από το 2009 προβλέπεται η δημιουργία Τεχνόπολης, βάσει των κατευθύνσεων του Ρυθμιστικού Σχεδίου.

«Η Τεχνόπολη προβλέπεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου Μπιζανίου Ιωαννίνων, (ΦΕΚ 529 ΑΑΠ/2009), και περιλαμβάνει: Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας συνδεδεμένες με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και έρευνα, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και έρευνας, υπηρεσίες εξυπηρέτησης (ξενοδοχεία, εστίαση, κατοικία). Η ίδρυση της Τεχνόπολης προβλέπεται επίσης στο Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 286 ΑΑΠ/2018), στην ίδια θέση με το Ρυθμιστικό.

Όπως κατ’ επανάληψη έχω επισημάνει γραπτώς προς τις Αρχές και τους Φορείς των Ιωαννίνων, η Τεχνόπολη αποτελεί χώρο ο οποίος οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, με πρώτο βήμα τη σύσταση Φορέα διαχείρισης. Αυτό ακριβώς που προβλέπει το υπό συζήτηση σ/ν. Έχω δε τονίσει στην Ολομέλεια, στις 30 Ιουλίου 2021, ότι η Τεχνόπολη Ιωαννίνων μπορεί να ενταχθεί στον Άξονα 4.6 του Ταμείου Ανάκαμψης και να χρηματοδοτηθεί ως επένδυση. Η πρότασή μου για οργανωμένη Τεχνόπολη στο λεκανοπέδιο είναι απολύτως συμβατή με τον εγκεκριμένο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και με τις προβλέψεις του υπό συζήτηση σ/ν.

Αντί αυτών βλέπουμε σήμερα στα Ιωάννινα μία προσπάθεια της Περιφέρειας Ηπείρου να δημιουργηθεί ένα κτίριο ή συγκρότημα κτιρίων, το οποίο θα ενοικιάζεται σε επιχειρήσεις τεχνολογίας που ενδεχομένως ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν. Πρόσφατα μάλιστα υπήρξαν και σχετικές Υπουργικές ανακοινώσεις περί προωθήσεως του εγχειρήματος, με προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπενθυμίζω ότι το σχετικό συγκρότημα κτιρίων είχε αρχικό προϋπολογισμό 2 εκ. ευρώ, ο οποίος ανέβηκε στα 20 εκ., στη συνέχεια στα 40 εκ. και έφθασε αισίως στα 50 εκ. ευρώ».

Και αμέσως μετά σημειώνει με έμφαση πως υπάρχει μία σειρά σοβαρών ζητημάτων που πρέπει να απαντηθούν επί του θέματος:

«- Το προωθούμενο «Πάρκο», από ποιόν υπερκείμενο σχεδιασμό προβλέπεται, όπως ορίζει η νομοθεσία;

– Ποια Εταιρεία Ανάπτυξης ανέλαβε την ίδρυση και οργάνωση του «Πάρκου»;

– Ποια δίκτυα υποδομής υπάρχουν στην περιοχή; Θα περιλαμβάνει Data Centers;

– Είναι δυνατόν το Ταμείο Ανάκαμψης να χρηματοδοτεί την κατασκευή κτιρίου το οποίο στη συνέχεια θα μισθώνεται σε ιδιωτικές εταιρείες; Πως τεκμηριώνεται η βιωσιμότητα της επένδυσης; Και οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα επενδύσουν σε ενοίκια κτιρίων;».

Καταλήγοντας ο κ. Καλογιάννης ανέφερε: «Ακόμα και αν θέλει μία Περιφέρεια να αναγείρει ένα κτίριο προϋπολογισμού 50 εκ, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, που θα αποτελούσε τοπόσημο για την εν λόγω περιοχή, και να το μισθώνει, πολιτική που παραπέμπει σε περασμένες δεκαετίες, δεν θα έπρεπε τα αρμόδια Υπουργεία να ζητήσουν να προωθηθεί τουλάχιστον ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για αυτό το κτίριο; Η δημιουργία Τεχνόπολης στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων μπορεί να προχωρήσει μόνο με μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, με εταιρείες οι οποίες ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε κεφάλαια και σε προσωπικό, και να δώσει τη σύγχρονη αναπτυξιακή ώθηση που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος μας. Πρέπει συνεπώς το εγχείρημα να τεθεί εξαρχής σε στέρεες βάσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Φορείς (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΟΤΑ, Επιμελητήρια, κλπ) και επιχειρήσεις που εκδηλώνουν επενδυτικό ενδιαφέρον, δηλαδή όπως ακριβώς ορίζει το υπό συζήτηση σ/ν, το οποίο υπερψηφίζω».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ