Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 2022

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ – Απάντηση Χατζηδάκη για την οικονομική ενίσχυση δικηγόρων

Tο θέμα λήψης του επιδόματος του ΟΑΕΔ και από τους δικηγόρους, στο πλαίσιο στήριξης των πληττόμενων κλάδων από την πανδημία του κορονοϊού, είχε φέρει ο Σταύρος Καλογιάννης στη Βουλή.

Στην απάντησή του, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κ. Χατζηδάκης, αναφέρεται γενικότερα στα αποφάσεις οικονομικής ενίσχυσης των ελεύθερων επαγγελματιών που έλαβε πρόσφατα το Υπουργείο. Ειδικότερα επισημαίνει ότι:

«Με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4756/2020 προβλέφθηκε η εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους ασφαλισμένους τ. ΕΤΑΑ, οι οποίοι επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID 19, για τους μήνες Μάρτιο μέχρι και Νοέμβριο 2020. Με την αριθ. οικ. 5629/22/4-2-2021 (Β’ 450) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του παραπάνω άρθρου και νόμου, καθορίσθηκαν οι δικαιούχοι, το ύψος, τα εισοδηματικά κριτήρια, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος χορήγησης της σχετικής ενίσχυσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προϋποθέσεων χορήγησης και τυχόν ειδικότερα θέματα που ήταν αναγκαία για την υλοποίηση της εν λόγω διάταξης νόμου.

Επισημαίνεται ότι ήδη με την αριθ. οικ. 907/7.4.2021 ΚΥΑ (1487 Β) τροποποιήθηκε η προαναφερθείσα απόφαση, με στόχο τη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων της σχετικής οικονομικής ενίσχυσης, όπως ανακοινώθηκε και με το από 31/3/2021 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ