ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ – Καθοριστικός ο ρόλος του Κοινού Κέντρου Επαφής στην Κακαβιά

(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) Ï õðïõñãüò Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç ÔÜêçò ÈåïäùñéêÜêïò óõíáíôÜôáé ìå ôïí õðïõñãü Åóùôåñéêþí ôçò Áëâáíßáò Bledi Cuci óôï õðïõñãåßï, Ôñßôç 5 Áðñéëßïõ 2022. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ/STR

Συνεχίζεται, η συνεργασία των δυο χωρών κατά του οργανωμένου εγκλήματος – Μέσω του Κέντρου θα υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ αξιωματούχων της αστυνομίας και από τις δύο πλευρές για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, της εμπορίας ανθρώπων και της παράνομης μετανάστευσης

Οι τρόποι λειτουργίας κοινού μετώπου κατά του οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, συζητήθηκαν σε διμερή συνεργασία που είχαν χθες ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υπουργός Εσωτερικών της Αλβανίας Bledi Cuci, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα για αυτό τον σκοπό.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, οι υφυπουργοί Ελλάδας και Αλβανίας Λευτέρης Οικονόμου και Andi Mahilla, η πρέσβης της Αλβανίας στην Αθήνα Luela Hajdaraga και εκπρόσωποι της Αστυνομίας των δύο χωρών.
Η χθεσινή συνάντηση αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια της συζήτησης που είχε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, σε πρόσφατη επίσκεψη του στα Τίρανα, όπου μπήκαν οι βάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας των αστυνομιών των δύο χωρών.
Στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν ακριβώς η ενίσχυση της συνεργασίας της αστυνομίας των δύο χωρών, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση πληροφοριών για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος.
Σημαντικό ρόλο σε αυτή την πρόταση θα έχει η ενίσχυση του Κοινού Κέντρου Επαφής στην Κακαβιά. Ειδικότερα, μέσω του Κέντρου αυτού θα υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ αξιωματούχων της αστυνομίας και από τις δύο πλευρές των συνόρων, καθώς και κοινοί έλεγχοι, για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, της εμπορίας ανθρώπων και της παράνομης μετανάστευσης.
Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στις συνέπειες που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, με την αύξηση των προσφυγικών ροών και ενημέρωσε τον ομόλογό του για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος EMPACT για την εμπορία ανθρώπων και παιδιών. Το ζήτημα αυτό θα απασχολήσει την Υπουργική Διάσκεψη των χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου στην Αθήνα.
Συζητήθηκαν επίσης, το σχέδιο του εφαρμοστικού πρωτοκόλλου της επανεισδοχής ΕΕ – Αλβανίας, η αστυνομική συνεργασία των δύο χωρών για την επιμόρφωση σπουδαστών της Αλβανικής Αστυνομικής Ακαδημίας σε εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα.