Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου, 2023

ΚΕΔΕ – Μονόδρομος οι λύσεις για πόρους και προσωπικό

Μείζονα ζητήματα που αφορούν τη βιωσιμότητα των Δήμων, βρέθηκαν στο επίκεντρο του ετήσιου συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, που διεξήχθη στο Βόλο – Βαρύτητα στο νέο μοντέλο κατανομής των ΚΑΠ, το οποίο πρέπει να απαντά στις ανάγκες των δήμων για τις επόμενες δεκαετίες

 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ που διεξήχθη στο Βόλο, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των τελευταίων ετών, καθώς περισσότεροι από 1.800 σύνεδροι και παρατηρητές παρακολούθησαν για τρεις ημέρες τις εργασίες, όπου συζητήθηκαν όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού.

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ, μετά από εκτενή διάλογο κατέληξαν κατά πλειοψηφία σε σειρά πολιτικών θέσεων και προτάσεων, οι οποίες τίθενται υπόψη του συνόλου της Αυτοδιοίκησης, της Κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων του Εθνικού Κοινοβουλίου. Για τα μέλη της Γ.Σ. της ΚΕΔΕ αποτελεί προτεραιότητα η αναβάθμιση του θεσμικού και λειτουργικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, στη βάση της εγγύτητας, της αποκέντρωσης και της αποτελεσματικότητας.

Στα συμπεράσματα που εξέδωσε την Τετάρτη το απόγευμα η ΚΕΔΕ σημειώνονται αρχικά τα εξής: «Το Συνέδριο, που διεξήχθη σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, που χαρακτηρίζεται από έντονες γεωπολιτικές αλλαγές και γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση και η κατακόρυφη αύξηση του κόστους ζωής, αποτέλεσε την ευκαιρία για να συζητήσουμε όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού. Καθώς και να αναζητήσουμε τους τρόπους και τα μέσα που θα μας επιτρέψουν να μετατρέψουμε τους Δήμους μας, σε σύγχρονους, πράσινους και ψηφιακούς, προς όφελος των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών.

Είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε όλα όσα πέτυχε ενωμένη η ΚΕΔΕ και η αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και να αναδείξουμε όλα όσα δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα, που θα μας επιτρέψουν να ανταποκριθούμε με επάρκεια κι αποτελεσματικότητα, στο θεσμικό μας ρόλο, αφού εξακολουθούν να μην επιλύονται πάγια, δίκαια και διαχρονικά αιτήματά μας. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε από τη ΚΕΔΕ ένα νέο, διαφανές, δίκαιο και βιώσιμο μοντέλο κατανομής των ΚΑΠ»

Η κατανομή των ΚΑΠ

Σύμφωνα λοιπόν με την ΚΕΔΕ, το νέο αυτό μοντέλο κατανομής των ΚΑΠ, πρέπει να απαντά στις ανάγκες των δήμων για τις επόμενες δεκαετίες, να αντιμετωπίζει με ισότιμο τρόπο δήμους με τα ίδια χαρακτηριστικά, να διασφαλίζει ότι κανένας δήμος δεν θα εισπράττει μελλοντικά λιγότερα χρήματα από όσα εισπράττει σήμερα, ενώ θα πρέπει να στηρίζει στην πράξη τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους, αποτελώντας ουσιαστικό εργαλείο ενίσχυσης της πολιτικής συνοχής.

Το μοντέλο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί από 1-1-2024, αφού οριστικοποιηθεί από τις νέες αιρετές διοικήσεις που θα προκύψουν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2023, με απαραίτητη προϋπόθεση την ενίσχυση των ΚΑΠ, κατά τουλάχιστον 15% όπως ήδη υπήρξε δέσμευση στο προηγούμενο συνέδριο.

«Παρά τα όποια θετικά βήματα μπροστά που έχουν γίνει, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά και σημαντικά ζητήματα, που δεν έχουν επιλυθεί ακόμη, τα οποία είναι αναγκαία προκειμένου να καταστεί η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, βασικός πυλώνας για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της χώρας, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας κι αλληλεγγύης», σημειώνει η ΚΕΔΕ.

Οι προτεραιότητες

και τα αιτήματα

Με βάση τα νέα δεδομένα, η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού, μετά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στο Βόλο ενωμένη διεκδικεί:

– την αναβάθμιση της καταστατικής θέσης του αιρετού προσωπικού της.

– την ενίσχυση της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των Δήμων, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις τους και να παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας στους πολίτες.

– την άμεση προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη χρηματοδότηση των δημοτικών ενεργειακών κοινοτήτων, μαζί με καινοτόμα μοντέλα αποθήκευσης της ενέργειας

– ένα νέο αποκεντρωμένο μοντέλο διοίκησης του κράτους, με ανακατανομή και ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων.

– την άμεση ενίσχυση των Δήμων, με νέο προσωπικό υψηλών δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις αυξημένες αρμοδιότητές τους.

– την περαιτέρω προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού , μέσα από τη  προώθηση του μοντέλου λειτουργίας των “έξυπνων πόλεων”.

– την προώθηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, της διαλογής στην πηγή και της βιώσιμης κινητικότητας, ως μόνη λύση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

– την αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων στα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση και αξιοποίηση των απορριμμάτων, καθώς και την αναστολή για το 2023 στην επιβολή του τέλους ταφής.

– την αναβάθμιση του ρόλου των Δήμων στα ζητήματα κοινωνικής μέριμνας, παιδείας, υγείας και πολιτικής προστασίας.

Έτσι με βάση τα συμπεράσματα της ΚΕΔΕ, οι δήμοι όλης της χώρας, συμφώνησαν ότι απαιτούν:

Όσον αφορά την κυβερνησιμότητα των Δήμων και τη βελτίωση του μοντέλου λειτουργίας τους

Έχουν γίνει σημαντικά θετικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή.

Ενισχύει την κυβερνησιμότητα των Δήμων η αλλαγή του εκλογικού συστήματος διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών, που αποτελούσε απαίτηση της πλειοψηφίας  του αιρετού πολιτικού προσωπικού της αυτοδιοίκησης.

Ο Ν. 4782 για τις δημόσιες συμβάσεις συνέβαλε στο να αποκτήσουμε την αναγκαία ευελιξία για να μπορούμε γρήγορα και αποτελεσματικά να δίνουμε λύσεις στα ζητήματα των δήμων μας.

Αναγνωρίζονται ως πολύ θετικά όλα τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα με πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ και σε συνεργασία με τους Δήμους, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη δημιουργία και λειτουργία σύγχρονων ψηφιακών πλατφορμών, εφαρμογών και υπηρεσιών για τη διευκόλυνση των δημοτικών υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Γι αυτό οι δήμοι ζητούν:

Να προχωρήσει άμεσα και χωρίς καμία επιπλέον καθυστέρηση η Μεταρρύθμιση στη Λειτουργία του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης. Ως προς το περιεχόμενο της Μεταρρύθμισης στο Κράτος, υποστηρίζουμε την ανάγκη για Αποκέντρωση,  Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και ανακατανομή αρμοδιοτήτων, στη βάση της εγγύτητας, της επικουρικότητας και της αποτελεσματικότητας.

Προς την κατεύθυνση αυτή έχει κατατεθεί κείμενο θέσεων της Κ.Ε.Δ.Ε. προς το ΥΠ.ΕΣ., ως βάση του διαλόγου για το περιεχόμενο της Μεταρρύθμισης.

Τα οικονομικά

Η ΚΕΔΕ επισημαίνει ακόμη, πως μετά από μια δεκαετία κατακόρυφης μείωσης των πόρων προς την αυτοδιοίκηση και τη μείωση των ΚΑΠ, την τριετία 2020-2022 οι πόροι που προέρχονται από ΚΑΠ λειτουργικών, επενδυτικών και ειδικών δαπανών αυξήθηκαν κατά 31% ( 6,95 δις ευρώ), σε σχέση με την τριετία 2017-2019( 5,3 δις ευρώ).

Έτσι, δίνονται σημαντικές δυνατότητες στους Δήμους για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια να εκτελέσουν έργα, αξιοποιώντας τους πόρους του Προγράμματος «Α. Τρίτσης», προγράμματα από το ΕΣΠΑ (Έξυπνες πόλεις – Smart Cities), το Ταμείο Ανάκαμψης (Πρόγραμμα Οδική Ασφάλεια), το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», το πρόγραμμα Ηλέκτρα, το Πράσινο Ταμείο, κλπ.

Η εκταμίευση από το ΥΠΕΣ έκτακτων επιχορηγήσεων, ύψους 1,2 δις ευρώ, για να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες των Δήμων.

Η δημόσια δέσμευση στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ από τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας, για διάθεση ποσού 130 εκ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, για αγορά εξοπλισμού πολιτικής προστασίας από τους Δήμους, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τους στον τομέα αυτό.

Η έγκριση για καταβολή μέσα στο 2023 , της 13ης ΚΑΠ , ύψους 120 εκ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό η ΚΕΔΕ ζητά:

– Την εφαρμογή από 1-1-2024 του νέου μοντέλου κατανομής των ΚΑΠ στους Δήμους, όπως αυτό παρουσιάστηκε στο Συνέδριο του Βόλου και θα αποσαφηνιστεί στις λεπτομέρειες στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, μετά από διαβούλευση στα αρμόδια όργανα της αυτοδιοίκησης.

– Τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για τη χρηματοδότηση των ΔΕΥΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό, με σκοπό την κάλυψη του επιπλέον ενεργειακού κόστους ύψους περίπου 100 εκ. ευρώ που επιβαρύνει τη λειτουργία τους, με βάση τα πραγματικά στοιχεία κατανάλωσης. Η υπόσχεση για απόδοση μέχρι σήμερα μόλις 20 εκ. ευρώ, δεν δίνει λύση στο πρόβλημα.

– Την αύξηση των πόρων που καταβάλλονται μέσω των ΚΑΠ στους Δήμους, στο ύψος που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να καλύπτεται το σύνολο των λειτουργικών τους αναγκών.

– Τη σταδιακή απόδοση στους Δήμους, την ΚΕΔΕ και τις ΠΕΔ, των παρακρατηθέντων πόρων από προηγούμενα έτη. Δεν θα σταματήσουμε να τα διεκδικούμε, είναι χρήματα των δήμων και δεν τα απεμπολούμε.

– Την προώθηση Νομοθετικής Ρύθμισης, για την αναβολή ως 31-12-2023, όσον αφορά στην αποπληρωμή δανείων που έχουν συναφθεί μεταξύ Δήμων και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

– Τη διάθεση επιπλέον 130 εκ. ευρώ για το πρόγραμμα «Οδική Ασφάλεια» του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των προτάσεων που έχουν υποβληθεί από όλους τους Δήμους.

– Για να μην χαθούν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, να μεταφερθούν εκεί όλα τα ώριμα έργα που δεν χωρούν στο Α. Τρίτσης και συνάδουν με το σχεδιασμό του Ταμείου.

– Την άμεση λειτουργία της Επιτροπής για την ναυαγοσωστική κάλυψη, την εκκαθάριση της διαφοράς ύψους 20 εκ. ευρώ μεταξύ δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και πόρων που μέχρι σήμερα έχουν δοθεί προς τους δήμους, καθώς και διαγραφή των προστίμων που επιβλήθηκαν σε δήμους που τήρησαν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αλλά δεν βρήκαν ικανό αριθμό ναυαγοσωστών.

– Την διαλειτουργικότητα της πλατφόρμας του τέλους ακαθαρίστων και παρεπιδημούντων της ΚΕΔΕ (govhub) με το πληροφοριακό σύστημα του ΦΠΑ της ΑΑΔΕ και διάταξη υποχρεωτικότητας υποβολής των αιτήσεων μόνο ηλεκτρονικά.

– Την απόδοση του φόρου διαμονής από ξενοδοχεία και AirBnb (city tax) στους Δήμους.

– Την προώθηση ως το τέλος του τρέχοντος έτους ευνοϊκής ρύθμισης με δυνατότητα δόσεων, για την καταβολή προς τους δήμους παλιών οφειλών.

– Την ένταξη στη ΣΑΤΑ του ποσοστού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που αφορά έργα τοπικής ανάπτυξης και να αφαιρεθεί από τη χρηματοδότηση των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης των Περιφερειών.

– Την αλλαγή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που απαλλάσσει σήμερα τους παραχωρησιούχους από την καταβολή ανταποδοτικών τελών.

– Την επαναφορά του ανταποδοτικού τέλους των πετρελαιοειδών καθώς και την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τα τέλη υπεδάφους.

Ενέργεια και περιβάλλον

Όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια και το περιβάλλον, η ΚΕΔΕ ζητά τα παρακάτω:

– Την αναστολή ως το τέλους του 2023 της επιβολής του τέλους ταφής. Δεν είναι δυνατόν να καλούνται οι Δήμοι και οι δημότες να πληρώσουν την έλλειψη των απαραίτητων υποδομών για τη φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των απορριμμάτων, ο σχεδιασμός και υλοποίηση των οποίων αποτελεί ευθύνη του Κεντρικού Κράτους. Σε κάθε περίπτωση, αν  δεν εισακουστεί η πρότασή μας, θα εφαρμόσουμε την ήδη ειλημμένη απόφαση της ΚΕΔΕ για δικαστική προσβολή του.

– Την ενίσχυση των ΦΟΔΣΑ για κάλυψη μέρους του τεράστιου ενεργειακού κόστους λειτουργίας Μονάδων, ΧΥΤΑ, έργων κλπ, αναλογική και κατ’ αντιστοιχία των ενισχύσεων προς δήμους και ΔΕΥΑ.

– Την έκδοση ΚΥΑ που θα επιτρέπει σε δήμους χωρίς πιστοληπτική ικανότητα, να συνάψουν δάνεια με το Τ.Π.&Δ., αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας.

– Την πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους των σχολείων από το Κεντρικό Κράτος κι όχι από τους Δήμους, αφού οι ενεργειακές δαπάνες των σχολείων αποτελούν ευθύνη του κρατικού προϋπολογισμού.

– Να δοθεί στους Δήμους ο απαραίτητος ηλεκτρικός χώρος για να δημιουργήσουν τα δικά τους αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Καθώς και να δοθεί χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για να καλύψουν με τραπεζικό δανεισμό την ίδια συμμετοχή.

– Να προχωρήσει η ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος ΤΑΠ-Δημοτικών Τελών- Δημοτικού Φωτισμού και η διαλειτουργικότητα με το ΔΕΔΔΗΕ και τη ΡΑΕ για τους παρόχους, τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του συστήματος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ταμείο Ανάκαμψης.

– Τη συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού στο σχεδιασμό της επόμενης μέρας όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων. Η μόνη εξέλιξη που μπορεί να γίνει αποδεκτή είναι η απόσυρση της προτεινόμενης τροποποίησης του ΕΣΔΑ , η συγκρότηση της που προτείνει το άρθρο 166 του Ν. 4951/2022 και η διεξαγωγή ενός εξαντλητικού διαλόγου εντός του πλαισίου των ευρωπαϊκών οδηγιών.

Για το προσωπικό

Όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν το προσωπικό των Δήμων, αποτελεί θετικό βήμα η σταδιακή προκήρυξη νέων θέσεων μόνιμου προσωπικού,  που θα καλύψουν τις τεράστιες ελλείψεις των Δήμων στον τομέα αυτό.

Ταυτόχρονα όμως η ΚΕΔΕ ζητά:

– Να προχωρήσει άμεσα ο προγραμματισμός νέων προσλήψεων μόνιμου προσωπικού από το ΥΠΕΣ, που να καλύπτουν τις σημερινές μεγάλες ανάγκες, κυρίως σε επιστημονικό προσωπικό υψηλών δεξιοτήτων.

– Την αλλαγή του μοντέλου της κινητικότητας. Να υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης μόνον από Δήμο σε Δήμο και να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δημάρχων, που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα, τις ανάγκες των Δήμων τους.

– Να γίνουν προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού στις ΔΕΥΑ, οι οποίες δεν βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

– Να ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους η ψήφιση του νομοσχεδίου που αφορά τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας, ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε τη λειτουργία των πόλεων μας. Χωρίς Δημοτική Αστυνομία δεν θα μπορούμε να ανταποκριθούμε σε πρόσφατες αρμοδιότητες που μας έχουν δοθεί , όπως αυτές για τα ζώα συντροφιάς.

– Να δοθεί μόνιμη και δίκαιη λύση στο ζήτημα του προσωπικού που στελεχώνει το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Να εξαντληθούν όλα τα νόμιμα μέσα ώστε οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα να μείνουν στις θέσεις τους.

– Τη διατήρηση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, για να καλυφθούν οι ανάγκες των δήμων σε εποχικό προσωπικό.

– Την αλλαγή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, που υποχρεώνει τους Δήμους να πληρώνουν από τον προϋπολογισμό τους τη μισθοδοσία εργαζομένων που έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, απασχολούνται εκεί κι όμως οι Δήμοι εξακολουθούν να τους πληρώνουν.

– Την άμεση χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης ψηφιακών δεξιοτήτων στους δημοτικούς υπαλλήλους, μέσω προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΥΠΕΣ- Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης- ΚΕΔΕ, με τη συμμετοχή του ΕΚΔΑ.

«Στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται και επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών, κρίνουμε αναγκαίο ως αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού να βγούμε μπροστά και να απαιτήσουμε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση, θεωρώντας επιτακτική την αλλαγή του μοντέλου οργάνωσης της λειτουργίας του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης.

Είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας ώστε να σχεδιάσουμε, εκτελέσουμε και να παραδώσουμε έγκαιρα σημαντικά έργα υψηλής ποιότητας κι αξίας, που έχουν ανάγκη οι πολίτες των τοπικών μας κοινωνιών. Διεκδικούμε πόρους για να ασκήσουμε τις αρμοδιότητές μας και να ανταποκριθούμε με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στις σημερινές αλλά και μελλοντικές κρίσεις, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό δίκτυ κοινωνικής προστασίας για τις ευπαθείς ομάδες συμπολιτών μας.

Είμαστε πρωταγωνιστές στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής και κλιματικής κρίσης. Οι διεκδικήσεις μας είναι δίκαιες και διαχρονικές, υπερβαίνουν τα κόμματα και υπηρετούν το μακροπρόθεσμο συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας. Το μέλλον μας είναι πράσινο και η μετατροπή των Δήμων μας σε σύγχρονους, πράσινους και ψηφιακούς αποτελεί για μας μονόδρομο. Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού ενωμένη, στο επόμενο διάστημα θα επιδιώξουμε μέσα από τις συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία της χώρας, τον Πρωθυπουργό, αλλά και τις ηγεσίες όλων των πολιτικών κομμάτων, για να προωθήσουμε τις κοινές μας θέσεις.

Από το Συνέδριο του Βόλου η ΚΕΔΕ βγαίνει πιο ενωμένη και πιο δυνατή, με στόχο μια Ισχυρή Αυτοδιοίκηση, όχι μόνο στη συνείδηση των πολιτών αλλά και στη λειτουργία των θεσμών του Κράτους μας. Γιατί Ισχυρή Αυτοδιοίκηση σημαίνει Καλύτερη Ελλάδα», καταλήγει η ΚΕΔΕ.

Η ΠΕΔ Ηπείρου

Εξάλλου, τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου μετέφερε στο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ο πρόεδρος της ΠΕΔ, Χρήστος Ντακαλέτσης, τόσο με την ομιλία του στη διάρκεια του συνεδρίου, όσο και αναλυτικά με γραπτό του υπόμνημα.

Μεταφέροντας την ουσία και το πνεύμα της τελευταίας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ηπείρου, ο κ. Ντακαλέτσης έθεσε τα παρακάτω αιτήματα:

– Άμεση κατηγοριοποίηση των Δήμων της χώρας και εφαρμογή μέσα στο 2023 του νέου τρόπου κατανομής των ΚΑΠ, όπως αυτός περιγράφεται στη μελέτη που εκπόνησε η ΕΕΤΑΑ και παρουσιάστηκε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Χρειάζεται απαραίτητα αποσαφήνιση της έννοιας της ορεινότητας των Δήμων και αναγκαία αύξηση κατά 300 εκατ. ευρώ τουλάχιστον, του ύψους των ΚΑΠ.

– Διακριτά χρηματοδοτικά προγράμματα για τους Δήμους από τους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Ταμείου Ανάκαμψης. «Το ΠΔΕ δε μπορεί να αντιμετωπίζεται από τους Δήμους ως ταμπού» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία του ο κ. Ντακαλέτσης.

– Ειδικός πόρος προς τους Δήμους για τις φυσικές καταστροφές, πρόληψη και αντιμετώπιση.

– Πρόνοια της πολιτείας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, με ειδική μέριμνα για τους Δήμους, όπως στην πλειονότητά τους είναι οι Δήμοι της Ηπείρου, όπου το ενεργειακό κόστος προκαλούν σε ποσοστό 70 με 80% τα αντλιοστάσια. Για τις υποδομές αυτές απαιτείται γενναία χρηματοδότηση και ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού τους ή με έργα ΑΠΕ να μπορούν να καλύψουν οι Δήμοι την απαιτούμενη ενέργεια για τη λειτουργία τους.

– Οριζόντια συνδρομή από πλευράς του κράτους υπέρ των Δήμων που θέλουν να συστήσουν ενεργειακές κοινότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με τις οποίες θα ανταποκρίνονται στις ενεργειακές ανάγκες τους αφενός αλλά και θα κατευθύνουν βοήθεια στα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά, εντός ορίων τους.

– Έλεγχος στην αδειοδότηση ΑΠΕ ιδιωτικών εταιρειών, για τις οποίες δεσμεύονται εκτάσεις, οι οποίες κρίνονται ως κατά τεκμήριο δημόσιες, από τις δασικές υπηρεσίες, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη ή και γνώση καν, των οικείων ΟΤΑ. Να παύσει αυτή η μονομερής δυνατότητα τρίτων.

– Αναστολή είσπραξης του τέλους ταφής, έως ότου η πολιτεία υλοποιήσει όλες τις απαιτούμενες υποδομές στη διαχείριση των απορριμμάτων. «Είμαι βέβαιος ότι δε μας γίνεται χάρη, γιατί δεν είναι ώριμη η επιβολή του τέλους ταφής από πλευράς της πολιτείας» ανέφερε χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο θέμα, ο πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.

– Επιτάχυνση της υλοποίησης του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και κατά προτεραιότητα να ενταχθούν ώριμα έργα ΑΠΕ των Δήμων σε αυτό. Επίσης Δήμοι με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων που έχουν εξαιρεθεί από το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης για την οδική ασφάλεια, να μπορούν να χρηματοδοτούνται.

– Να ανασταλεί η εφαρμογή της ΚΥΑ που προβλέπει την υποχρέωση των Δήμων για την αδειοδότηση με πολύ αυστηρές προδιαγραφές των αθλητικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν μέσα στα όριά τους. Οι μικροί Δήμοι είναι δύσκολο να προσαρμοστούν σε αυτές τις υποχρεώσεις και μόνο με τη συνεργασία ΚΕΔΕ, ΕΕΤΑΑ, Π.Ε.Δ. και Δήμων θα μπορούσε να εκτελεστεί το γράμμα του νόμου.

– Διευκόλυνση των δημοτών για την πληρωμή οφειλών τους προς τους Δήμους, με νομοθέτηση ρύθμισης 100 ή και πλέον δόσεων.

Αναφορικά με το προσωπικό των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου πρότεινε τα εξής:

– Πρόβλεψη ενός μίνιμουμ αριθμού που απαιτεί η στοιχειώδης λειτουργία των Δήμων.

– Δυνατότητα επαναπρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας, όπου δεν υπάρχει ενδιαφέρον από άλλους υποψήφιους για τη δουλειά, με άρση του περιορισμού της δωδεκάμηνης απασχόλησης για την προηγούμενη περίοδο όπως ισχύει σήμερα, απαγορεύοντας σε μικρούς Δήμους ουσιαστικά να λειτουργήσουν μηχανήματα, το χειμώνα κτλ.

– Επιτάχυνση και ολοκλήρωση των προσλήψεων αλλά και προκήρυξη νέων θέσεων για τις υποστελεχωμένες Τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων.

– Στελέχωση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, γραφείων ή τμημάτων, ανάλογα με το μέγεθος των Δήμων, όπως ακριβώς προβλέπεται από τη νομοθεσία.

– Για το Πρόγραμμα «Βοήθεια Σπίτι», να υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση που θα καλύψει την πρόσληψη των ατόμων που έμειναν εκτός από την πρόσφατη σχετική απόφαση του ΣτΕ και επίσης, να ληφθεί μέριμνα για το προσωπικό των ΚΔΑΠ και των παιδικών σταθμών, προκειμένου να μην επαναληφθεί μελλοντικά το ίδιο πρόβλημα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ