ΟΚΠΑΠΑ – Σημαντικό το έργο του Συμβουλευτικού Σταθμού Άνοιας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Αλτσχάιμερ, ο Οργανισμός κάνει γνωστό πως μέχρι σήμερα στον Σταθμό Άνοιας, έχουν εξεταστεί περίπου 600 άτομα

 

Η Άνοια (στερητικό «α» + «νους») είναι ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από διαταραχή στη μνήμη, την κρίση, το λόγο και τη συμπεριφορά σε βαθμό που επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να επιτελεί ανεξάρτητα τις καθημερινές του δραστηριότητες.

Είναι μία από τις σπουδαιότερες αιτίες αναπηρίας, απώλειας αυτονομίας και ιδρυματοποίησης των ηλικιωμένων χωρίς  κοινωνικούς, οικονομικούς, εθνικούς ή γεωγραφικούς φραγμούς και επιφέρει σημαντικότατο ψυχολογικό, κοινωνικό και οικονομικό φορτίο στους φροντιστές, τους συγγενείς και την κοινωνία ολόκληρη.

Ο συχνότερος τύπος άνοιας είναι η άνοια τύπου Alzheimer (ΑΤΑ) που αφορά το 60% των περιπτώσεων. Περιγράφηκε το 1907 από τον Γερμανό Alois Alzheimer.

Ο ΟΚΠΑΠΑ στα πλαίσια της πρόληψης και προαγωγής της υγείας του γενικού πληθυσμού, τον Ιανουάριο του 2020 ξεκίνησε τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού Άνοιας, το οποίο στεγάζεται στο 2ο ΚΑΠΗ (Ζίνης 12, ττηλ. επικοιν. 2651023239).

Μέχρι σήμερα στον Συμβουλευτικό Σταθμό Άνοιας έχουν εξεταστεί 596 άτομα τόσο ωφελούμενοι από τα ΚΑΠΗ και το ΚΗΦΗ, όσο και από πολίτες του Δήμου Ιωαννιτών.

Ο Συμβουλευτικός  Σταθμός  Άνοιας συνεργάζεται με Φορείς και Ιδρύματα όπως η Νευρολογική Κλινική του ΠΓΝΙ, το Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα πλαίσια κλινικής άσκησης και με το Κέντρο Ημέρας για την Άνοια – ΕΨΕΠ, με τη συνδρομή  των οποίων έγινε  εκπαίδευση του προσωπικού των ΚΑΠΗ και του ΚΗΦΗ και συχνές ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης στα μέλη.

Στην εκδήλωση που πραγματοποίησε η  Ε.Ψ.Ε.Π. και το Κέντρο Ημέρας για την Άνοια παρευρέθηκε ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΠΑ Δημήτρης Πάνου μαζί με στελέχη του Συμβουλευτικού Σταθμού Άνοιας και του ΚΗΦΗ που συμμετείχαν σε έλεγχο για πρώιμη διάγνωση πιθανής διαταραχής.