Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – Αντίστροφη μέτρηση για την παράκαμψη της Αρχαίας Νικόπολης

Η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε τον οριστικό ανάδοχο για το πολύ σημαντικό, για την Ήπειρο, έργο με προϋπολογισμό 12,2 εκ. ευρώ

 

Ο οριστικός ανάδοχος για το έργο της παράκαμψης του Αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης, προϋπολογισμού 15.252.000 ευρώ αναδείχτηκε στην χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

Το έργο θα κατασκευάσει η τεχνική εταιρεία ΑΦΟΙ Παπαϊωάννου ΑΤΕΒΕ ΙΝΤΕΡΚΑΤ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας, με το έργο αυτό επιτυγχάνονται δύο στόχοι. Αφενός η ενοποίηση του Αρχαιολογικού χώρου και αφετέρου η κατασκευή σύγχρονης εισόδου στην πόλη της Πρέβεζας. Παράλληλα καθίσταται πλέον δυνατή η υποβολή φακέλου για την ένταξη του Αρχαιολογικού χώρου στα μνημεία της Unesco.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» και σύμφωνα με την ένταξή  περιλαμβάνει:

Κατασκευή – βελτίωση οδικών τμημάτων στη περιοχή παρέμβασης:

– Του κύριου οδικού άξονα Ε02 της μελέτης που χωροθετείται από τον κόμβο Ακρίβη έως τον κόμβο Μονολιθίου με χιλιομέτρηση από ΧΘ. 0+000μ έως 1+843μ, ο οποίος είναι ενταγμένος στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο (Ε.Ο 19 Πρέβεζα -Αρχάγγελος) και προβλέπεται η ανακατασκευή του (με κατηγορία κατάταξης ΑΙΙΙ κατά ΟΜΟΕ, τυπική διατομή τύπου β2 με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση). Κατά μήκος της οδού θα κατασκευαστούν και δύο ισόπεδοι κόμβοι (Ι/Κ), στη συμβολή της οδού με την Ε.Ο. Πρέβεζας – Ιωαννίνων και στη συμβολή με την Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας.

– Της κύριας οδικής Αρτηρίας ΒΙΠΕ, που χωροθετείται ως οδικός άξονας βορείως της ΒΙ.ΠΕ Πρέβεζας από το Κυκλικό Κόμβο 1, επί της ΕΟ. 21 (Φιλιππιάδας (από Ε05) – Πρέβεζας) στο ύψος του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Πρέβεζας, με ενδιάμεσους Κυκλικούς Κόμβους 2 & 3 και έως τον Κυκλικό Κόμβο 4 πλησίον του οικισμού Μύτικα, με την διαμόρφωση του Ανισόπεδου Κόμβου Μύτικα επί της Παραλιακής ΕΟ. (Ηγουμενίτσας – Μόρφη – Πρέβεζα – Άκτιο – Βόνιτσα), μετά των κλάδων σύνδεσης Α,Β,C,D και του παράπλευρου δικτύου ΑSR, ΔSR.

Με χιλιομέτρηση της κύριας αρτηρίας από Χ.Θ. 0+000μ (Κυκλικός Κόμβος 1) έως την Χ.Θ. 2+184μ (Κυκλικός Κόμβος 4), με κατηγορία κατάταξης ΑΙΙ ταχείας κυκλοφορίας κατά ΟΜΟΕ, τυπικής διατομής τύπου β4νσ τετράιχνης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και διαχωριζόμενη νησίδα, με πρόβλεψη παράπλευρου δικτύου εξυπηρέτησης διπλής κατεύθυνσης, διατομής τύπου ζ2 με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, κατηγορίας Η1 και σύνδεσης επί των κυκλικών κόμβων.

– Των υφιστάμενων κυκλοφοριακών συστημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργικότητα του οδικού συστήματος της περιοχής. Θα εκτελεστούν επεμβάσεις ανακατασκευής και αποκατάστασης, όπου απαιτούνται για τη σύνδεση των ανωτέρω με τα υφιστάμενα οδικά δίκτυα, ήτοι: των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, Συνδετήριας Οδού 1 (Ανατολική είσοδος Β΄) και Συνδετήριας Οδού 2 (Δυτική είσοδος Α΄), σε μήκος σύνδεσής τους, από τις ήδη χαρακτηρισμένες Ε.Ο.1 (ΕΟ.21 Φιλιππιάδα (από ΕΟ.5) – Πρέβεζα) και Ε.Ο.2 (ΕΟ.19 στο τμήμα Πρέβεζα – Αρχάγγελος) έως την οριζόμενη απόσταση της παρ. 2 του άρθρ. 25 κεφ. Δ του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23/Α), καθώς και των τμημάτων των οδών που συμβάλουν στον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Μύτικα.

– Κατασκευάζονται όλα τα συνοδά έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης και διευθέτησης όμβριων υδάτων, φωτισμού κόμβων και οδών, εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης, σήμανσης και ασφάλισης οδών.

– Επίσης οι μετατοπίσεις των δικτύων ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ, οπτικών ινών και ΔΕΥΑΠ.

Άλλες αποφάσεις

Ακόμα, στη χθεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε, την κατακύρωση των διαγωνισμών και την ανάδειξη οριστικών αναδόχων για τα έργα:

– Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου κέντρου ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, με προϋπολογισμό 660.310,46 ευρώ. Ανάδοχος Γ. Ντάτσης και ΣΙΑ Ε.Ε.

– Αποκατάσταση καθίζησης – κατολίσθησης στην περιοχή Χριστών Πραμάντων, προϋπολογισμού 65.720 ευρώ. Ανάδοχος Κωνσταντίνος Λιόντος.

– Άμεση αποκατάσταση της οδού σύνδεσης εθνικής οδού Ιωαννίνων – Άρτας με τον κόμβο Πεδινής της Νιάρχου στα σημεία καθίζησης με τις τελευταίες νεροποντές και κατασκευή ασφαλών προσβάσεων, προϋπολογισμού 437.000 ευρώ. Ανάδοχος Εργοδυναμική Πατρών ΑΤΕ.

– Συντήρηση Ιεράς Μονής Διχουνίου, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ. Ανάδοχος: Ευγένιος Παππάς.

– Κατεπείγουσα τοποθέτηση πλέγματος προστασίας στην 3η επ. οδό, προϋπολογισμού 80.000 ευρώ. Ανάδοχος «Αλέξη Ρ. Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Επίσης η Οικονομική Επιτροπή, ανέδειξε τους προσωρινούς αναδόχους των έργων:

– Εργασίες αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω Κλειδωνιάς, προϋπολογισμού 115.000 ευρώ. Ανάδοχος Ν. Καλτσούνης.

– Συντήρηση – βελτίωση οδού Ν. Σινώπη- Κανάλι – Ε.Ο. Πρέβεζα –Ηγουμενίτσα, με προϋπολογισμό 120.000 ευρώ. Ανάδοχος Άγγελος Τσιμπίκης.

Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας

Εν τω μεταξύ, τη σύμφωνη γνώμη της για τα σχέδια σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης πέντε υποέργων – συνολικού προϋπολογισμού άνω των 860.000 ευρώ – της πράξης «Προμήθεια οχημάτων Δήμου Πρέβεζας» διατυπώνει με σχετικά έγγραφα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου.

Πρόκειται για τα υποέργα:

– Τμήμα Ι Προμήθεια τριών απορριμματοφόρων, συνολικού προϋπολογισμού 517.080 ευρώ.

– Τμήμα ΙΙ Προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου απορριμματοφόρου, συνολικού προϋπολογισμού 51.956 ευρώ.

– Τμήμα ΙΙΙ Προμήθεια ενός οχήματος πλυντηρίου κάδων, συνολικού προϋπολογισμού 185.380 ευρώ.

– Τμήμα ΙV Προμήθεια ενός ανυψωτικού καλαθοφόρου, συνολικού προϋπολογισμού 92.938 ευρώ.

– Τμήμα V Προμήθεια δύο διπλοκάμπινων ημιφορτηγών τύπου 4X4 και Τμήμα VI Προμήθεια δύο ημικάμπινων ημιφορτηγών τύπου 4X4, συνολικού προϋπολογισμού 145.080 ευρώ.

 

Επιμέλεια: Βασίλης Λούπας

ΔΗΜΟΦΙΛΗ