Κυριακή, 28 Μαΐου, 2023

ΠΡΕΒΕΖΑ – ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ – 6,6 εκ. ευρώ για μονάδες κομποστοποίησης

Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» η χρηματοδότηση των δύο νέων μονάδων στην Ήπειρο

Στην ανακοίνωση της κατασκευής δυο νέων μονάδων κομποστοποίησης προχώρησε ο ΦΟΔΣΑ Ηπείρου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση και με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της πράξης «Μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων και πράσινων αποβλήτων Π.Ε. Θεσπρωτίας και Π.Ε. Πρέβεζας Περ. Ηπείρου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 6,6 εκ. ευρώ.
Ειδικότερα η υλοποίηση της πράξης από τον ΦοΔΣΑ Ηπείρου περιλαμβάνει την κατασκευή δύο νέων εγκαταστάσεων για τη διαχείριση – κομποστοποίηση προδιαλεγμένων δημοτικών και  πράσινων αποβλήτων.
Η μονάδα της ΠΕ Πρέβεζας (εξυπηρετεί τους Δήμους της Π.Ε, Πρέβεζας) είναι προϋπολογισμού 3,5 εκ. ευρώ ενώ η μονάδα της Π.Ε. Θεσπρωτίας (εξυπηρετεί τους Δήμους της Π.Ε. Θεσπρωτίας) είναι αντίστοιχου προϋπολογισμού 2,9 εκ. ευρώ.
Με την ολοκλήρωση των δύο νέων μονάδων κομποστοποίησης, που αποτελούν αναγκαίες περιβαλλοντικές υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, συμπληρώνεται το δίκτυο των υποδομών που περιγράφονται στον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ Ηπείρου).
Αναλυτικότερα, η λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ Ηπείρου), η λειτουργία των τριών ΧΥΤ της Ηπείρου, η ολοκλήρωση των τριών μονάδων κομποστοποίησης και τέλος η ολοκλήρωση των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ Ηπείρου) αποτελούν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο σύγχρονων υποδομών που καθιστούν την περιοχή μας ένα παράδειγμα αποτελεσματικής και σύγχρονης διαχείρισης απορριμμάτων.
«Το μόνο που απαιτείται πλέον, είναι η ενιαία και ολοκληρωμένη ορθολογική διαχείρισή αυτών ώστε να επιτελέσουν το σκοπό τους προς όφελος του περιβάλλοντος και των πολιτών της Ηπείρου. Ο ΦοΔΣΑ Ηπείρου, ως ο εκ του νόμου καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ Ηπείρου δεν μπορεί παρά να είναι στο πλευρό και τη διάθεση των Δήμων – μελών του, ώστε αφενός να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από τη λειτουργία όλων των υποδομών και αφετέρου να αναπτυχθούν περαιτέρω δράσεις που θα οδηγήσουν στην αύξηση της ανακύκλωσης και χωριστής συλλογής απορριμμάτων σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις», καταλήγει η ανακοίνωση του ΦΟΔΣΑ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ