Παρασκευή, 12 Αυγούστου, 2022

Π.Ε. ΑΡΤΑΣ – 2,2 εκ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Πρόκειται για τα «έργα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού του Δικτύου του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού 2.197.000 ευρώ, για τα οποία προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε η Κ/Ξ Κ. Κωσταβασίλης και ΣΙΑ Ο.Ε- ΤΕΚΑΤ Ο.Ε. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Επίσης αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι και για άλλα δύο αρδευτικά έργα στην Π.Ε. Άρτα και συγκεκριμένα για τα εξής:
– Επένδυση τμήματος αρδευτικής διώρυγας παρά της επ. οδού 9 (προς Ανέζα), προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Ανάδοχος Κατασκευαστική Χαρμπής κ ΣΙΑ Ε.Ε.
– Βελτίωση ροής στραγγιστικού αύλακα εντός του οικισμού Λιμίνης, προϋπολογισμού 104.000 ευρώ. Ανάδοχος Σπυρ. Ζιώβας.
Επίσης η Οικονομική Επιτροπή,. κατακύρωσε τους διαγωνισμούς των έργων:
– Αποκατάσταση βατότητας 41α επαρχιακής οδού από Εθνική οδό (Ιωαννίνων-Τρικάλων) προς Σίτσαινα, προϋπολογισμού 65.720 ευρώ. Ανάδοχος: Γκόντρας Άγγελος.
– Αποκατάσταση βατότητας προς κτηνοτροφικές μονάδες περιοχής Καρβουναρίου, προϋπολογισμού 74.400 ευρώ με ανάδοχο την ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.
Ακόμα, ανέδειξε τον προσωρινό ανάδοχο του έργου: «Άμεση αποκατάσταση κατολισθήσεων του επαρχιακού οδικού δικτύου από γέφυρα Γκόγκου έως Δ.Δ. Κτιστάδων», προϋπολογισμού 186.000 ευρώ. Ανάδοχος «Project Analysis Ι.Κ.Ε.».
Παράλληλα, ενέκρινε τη δημοπράτηση των έργων:
– Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής  Νικολιτσίου Πρέβεζας,   προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.
– Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων ΤΟΕΒ Ραγίου-Κεστρίνης, προϋπολογισμού 137.640 ευρώ (Επαναδημοπράτηση επειδή ο αρχικός απέβη άγονος).
Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη διενέργεια διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού αντιμετώπισης COVID-19» για το Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, προϋπολογισμού 148.000 ευρώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ