Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου, 2022

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – 14 νέες θέσεις εντεταλμένων διδασκόντων

Κατανέμονται 282 θέσεις στα Πανεπιστήμια όλης της χώρας για πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων του Νόμου 4957/2022 (πρώην «διδάσκοντες ΠΔ 407/1980») κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με Απόφαση της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως.
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η κατανομή έγινε στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων, τα οποία ελήφθησαν υπόψιν, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) που ζητήθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και κατ’ αναλογία της κατανομής θέσεων μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ, είναι τα εξής:
1. αριθμός προπτυχιακών φοιτητών στα «ν» έτη σπουδών,
2. αριθμός εξαμήνων α’ κύκλου σπουδών,
3. αναλογία προπτυχιακών φοιτητών προς μέλη ΔΕΠ επιπλέον ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και
4. αριθμός θέσεων ΔΕΠ που κενώθηκαν το 2022.
Με βάση την κατανομή από τις 282 θέσεις στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κατανέμονται 14 νέες θέσεις εντεταλμένων διδασκόντων.
Η κα Κεραμέως δήλωσε: «Κατ’ εφαρμογή του νέου νόμου για τα Πανεπιστήμιά μας, κατανέμουμε τους νέους εντεταλμένους διδάσκοντες, στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων, καλύπτοντας ανάγκες για διδακτικό προσωπικό, στηρίζοντας περαιτέρω τα ΑΕΙ μας. Καλό ακαδημαϊκό έτος».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ