Κυριακή, 28 Μαΐου, 2023

ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανακοινώνει τα νέα επιτόκια για τα καταθετικά της προϊόντα

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ανακοίνωσε τα νέα επιτόκια για τα καταθετικά της προϊόντα που προσφέρει σε καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Ηπείρου διαθέτει:

Το καταθετικό προϊόν «Ήπειρος Απόδοση 24» για υφιστάμενα και νέα κεφάλαια πελατών από €50.000, με τριμηνιαία προθεσμιακή κατάθεση για ένα έτος. Το επιτόκιο διαμορφώνεται ως εξής:

Προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 24 μηνών με αυξανόμενο επιτόκιο έως 3,50%

Προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 12 μηνών με επιτόκιο έως 2,25%

Προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 6 μηνών με επιτόκιο έως 1,75%

Στη συγκεκριμένη προθεσμιακή κατάθεση ισχύουν οι παρακάτω παροχές, διευκολύνσεις ή δυνατότητες:

Αυτόματη μεταφορά κεφαλαίου και τόκων στον συνδεδεμένο λογαριασμό

Εξυπηρέτηση σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας

Ανάληψη των τόκων κάθε τρίμηνο

Μηδενικά έξοδα διαχείρισης

Στα επιπλέον καταθετικά προϊόντα της Τράπεζας Ηπείρου, το επιτόκιο διαμορφώνεται ως εξής:

Ταμιευτήριο: Για ποσά από €1 και άνω αντιστοιχεί επιτόκιο 0,02%

Υπερταμιευτήριο ΗΠΕΙΡΟΣ: Για ποσά έως €5.000 αντιστοιχεί επιτόκιο 0,02%, για ποσά από €5.000,01 έως €50.000 αντιστοιχεί επιτόκιο 0,10%, για ποσά από €50.000,01 έως €150.000 αντιστοιχεί επιτόκιο 0,15% και για ποσά άνω των €150.000,01 αντιστοιχεί επιτόκιο 0,20%

Ταμιευτήριο Μισθοδοσίας: Για ποσά έως €5.000 αντιστοιχεί επιτόκιο 0,40% και για ποσά από €5.000,01 και άνω αντιστοιχεί επιτόκιο 0,10%

Τρεχούμενος Ιδιωτών: Για μέσο μηνιαίο υπόλοιπο μικρότερο από €.3.000 αντιστοιχεί επιτόκιο 0,10%

Λογαριασμός Όψεως: Για μέσο μηνιαίο υπόλοιπο μικρότερο από €.3.000 αντιστοιχεί μηδενικό επιτόκιο

Επί των ανωτέρω πιστωτικών τόκων υπολογίζεται φόρος 15%.

Σχετικά με τις λοιπές προθεσμιακές καταθέσεις, τα επιτόκια διαμορφώνονται ως εξής:

Για ποσά από €5.000,00 έως €25.000,00 αντιστοιχεί επιτόκιο 0,85% για προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 1 και 3 μηνών, 1,05% για 6μηνη διάρκεια και 1,45% για 12μηνη διάρκεια

Για ποσά από €25.000,01 έως €50.000,00 αντιστοιχεί επιτόκιο 0,85% για προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 1 και 3 μηνών, 1,05% για 6μηνη διάρκεια και 1,95% για 12μηνη διάρκεια

Για ποσά από €50.000,01 έως €150.000,00 αντιστοιχεί επιτόκιο 1,05% για προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 1 και 3 μηνών, 1,25% για 6μηνη και 2,05% για 12μηνη διάρκεια

Για ποσά από €150.000,01 έως €300.000,00 αντιστοιχεί επιτόκιο 1,25% για προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 1 και 3 μηνών, 1,45% για 6μηνη και 2,25% για 12μηνη διάρκεια

Τα ανωτέρω επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων προσαυξάνονται με την αγορά 5.000 μερίδων και άνω έως +0,05%. Επί των ανωτέρω πιστωτικών τόκων υπολογίζεται φόρος 15%.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ