Τρίτη, 30 Νοεμβρίου, 2021

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – Πρόσω ολοταχώς για το έργο του μεγάλου δακτυλίου

Ξεπεράστηκε ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την υλοποίηση του έργου, μετά την απόρριψη της προσφυγής της δεύτερης μειοδότριας εταιρείας – Αν όλα κυλήσουν ομαλά και στη συνέχεια, πρέπει να θεωρείται πολύ πιθανή η έναρξη των εργασιών, τους πρώτους μήνες του 2022

 

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στις διαδικασίες που ακολουθεί ο Δήμος Ιωαννιτών για την υλοποίηση του έργου του μεγάλου δακτυλίου της πόλης, ξεπεράστηκε, όπως αποκάλυψε χθες σε ρεπορτάζ του το Ioannina TV.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ άνοιξε ο δρόμος για την υλοποίηση του έργου, καθώς η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών απέρριψε την προσφυγή της δεύτερης μειοδότριας εταιρείας (ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ) κατά του δήμου Ιωαννιτών και του προσωρινού μειοδότη (Εργοδυναμική Πατρών).

Ο προσφεύγων ζήτησε την ακύρωση της απόφασης του δήμου Ιωαννιτών για την συμμετοχή του μειοδότη στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης για το έργο του μεγάλου δακτυλίου, έργο προϋπολογισμού 20 εκ. ευρώ περίπου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ioannina TV, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών στη συνεδρίασή της στις 26 Αυγούστου αποφάσισε να απορρίψει την προσφυγή και εξέδωσε την απόφασή της στις 14 Σεπτεμβρίου, η οποία κοινοποιήθηκε ήδη στον δήμο Ιωαννιτών και στους άμεσα ενδιαφερόμενους.

Μετά την απόφαση αυτή, ο δήμος Ιωαννιτών θα καλέσει άμεσα την μειοδότρια εταιρεία για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών. Η διαδικασία θα συνεχιστεί με το πρακτικό κύρωσης της σύμβασης, στη συνέχεια θα αποσταλεί για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο και θα ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης.

Αν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και δεν υπάρξουν απρόοπτα ή καθυστερήσεις για γραφειοκρατικούς λόγους, αν και το μεγαλύτερο εμπόδιο πλέον εκλείπει, τότε εκτιμάται, ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο, που θα μπορεί να εγκατασταθεί στη συνέχεια τους πρώτους μήνες του 2022 για να ξεκινήσει τις εργασίες.

Παράλληλα, από τον δήμο Ιωαννιτών εξελίσσεται ομαλά η διαδικασία σύνταξης των πινάκων με τις αποζημιώσεις για τις απαλλοτριωθείσες εκτάσεις.

Ένα αναπτυξιακό έργο

Παράλληλα, υπενθυμίζουμε πως το έργο με τίτλο «Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (κόμβος Πανηπειρωτικού – Κόμβος Βογιάννου) έχει προϋπολογισμό 19.991.935 ευρώ και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του είναι 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο εκτείνεται από τον ήδη κατασκευασμένο ισόπεδο κυκλικό κόμβο στην συμβολή της λεωφόρου Γεννηματά με την οδό Βογιάννου και καταλήγει στην συμβολή της οδού πρόσβασης προς το ΠΕΑΚΙ.

Έχει συνολικό μήκος 4.360,00 m περίπου. Στο οδικό δίκτυο, εκτός της αρτηρίας, περιλαμβάνονται παράπλευρες και κάθετες οδοί, καθώς και επτά ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι, μέσω των οποίων διασφαλίζεται η ασφαλής σύνδεση και εξυπηρέτηση των παρόδιων οικισμών.

Σε όλο το μήκος της οδού, επί της κεντρικής νησίδας, των παράπλευρων νησίδων και στους ισόπεδους κυκλικούς κόμβους προβλέπεται φύτευση. Το έργο περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις αποστράγγισης καθώς και εργασίες μεταφοράς των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ.

Τέλος κατά μήκος της οδού προβλέπεται η εγκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού με σύστημα τηλεδιαχείρισης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ