Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου, 2022

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – Συνεχείς παρεμβάσεις για βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Νέα έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου, αλλά και άμεσης αποκατάστασης ζημιών και  στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Ηπείρου, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των τεσσάρων εκ. ευρώ προωθούνται, μεταξύ άλλων,  με χθεσινές αποφάσεις που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, στην Π.Ε. Πρέβεζας, τα έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν είναι τα εξής:

– Ειδική γέφυρα σύνδεσης Αμμουδιάς – Βαλανιδοράχης, προϋπολογισμού 705.000 ευρώ, για την οποία αναδείχτηκε οριστικός ανάδοχος η Κ. Κωσταβασίλης & ΣΙΑ Ο.Ε.

– Βελτίωση Ε.Ο. Πρέβεζα – διακλάδωση Πάργας, προϋπολογισμού 529.000 ευρώ, έργο για το οποίο προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε η ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.

– Έργα αντιστηρίξεων, ασφαλτοστρώσεων, καθαρισμού υπαρχόντων τεχνικών και κατασκευής νέων, σήμανσης και ασφάλειας στην Ε.Ο. Αρχάγγελος – Νεράιδα» Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού 212.281,59 ευρώ, για τα οποία προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε ο Κώστας Κωνσταντίνος.

Στις Π.Ε. Θεσπρωτίας και Άρτας

Παράλληλα, δύο νέοι κυκλικοί κόμβοι θα κατασκευαστούν στην Π.Ε. Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα στο Προδρόμι με την Ε.Ο. Παραμυθιάς- Γλυκής, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ και στο Σκάνδαλο με την Ε.Ο. Παραμυθιάς- Γλυκής προϋπολογισμού  390.000 ευρώ, έργα τα οποία πρόκειται να δημοπρατηθούν άμεσα με σημερινές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Επίσης η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη δημοπράτηση του έργου «Εργασίες μετατροπής του παλαιού σχολείου Ελαταριάς σε ορειβατικό καταφύγιο», προϋπολογισμού 56.800 ευρώ.

Ακόμη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δημοπρατείται το έργο «Συντήρηση επαρχιακής οδού 1 (τμήμα Κόμβου Λουτροτόπου έως Κομμένο)» , προϋπολογισμού 70.000 ευρώ και επαναδημοπρατείται η «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας από Πηγές έως Όρια Ηπείρου (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

Στην Π.Ε. Ιωαννίνων

Από την Οικονομική Επιτροπή αναδείχτηκαν ακόμη, για την Π.Ε. Ιωαννίνων, οι προσωρινοί ανάδοχοι των έργων:

– Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης και αντιστήριξης πρανούς που προκλήθηκαν από ρήγμα επί της 19ης επαρχιακής οδού (Τύρια- Σιστρούνι), προϋπολογισμού 750.000 ευρώ. Προσωρινός ανάδοχος: Tsagoil Ο.Ε.

– Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Προσωρινός ανάδοχος: Πανηπειρωτική Α.Τ.Ε.

Παράλληλα, κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί των έργων:

– Αποκατάσταση κοίτης Λούρου ποταμού και προστασία παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ. Τσαγκαρόπουλου, προϋπολογισμού 65.720 ευρώ. Ανάδοχος: Αφοί Γεωργίου Ο.Ε.

– Άμεση διευθέτηση ομβρίων και κατασκευή οπλισμένης τάφρου από σκυρόδεμα, επί του επαρχιακού οδικού δικτύου προς Συρράκο, προϋπολογισμού 52.000 ευρώ. Προσωρινός ανάδοχος: Πάφης Ιωάννης.

Με άλλες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής προωθούνται οι διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων:

– Σύνδεση Ε.Ο. Ιωαννίνων Τρικάλων με τα Δ.Δ. Γότιστας και Περιστερίου, προϋπολογισμού 148.000 ευρώ.

– Άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταπτώσεων και διευθέτηση όμβριων στην επαρχιακή οδό Λάζαινα – Αμπελοχώρι, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ.

– Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Ανθοχωρίου, προϋπολογισμού 65.720 ευρώ.

Άλλες αποφάσεις

Εν τω μεταξύ, η Οικονομική Επιτροπή, ανέδειξε τον ανάδοχο (Μεταφορική Ι.Κ.Ε.) του έργου «Μεταφορά του υπολείμματος από την εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 111.600 ευρώ.

Ενέκρινε το πρώτο πρακτικό του έργου «Παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας», με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) – Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), με την «Ένωση Εταιρειών Ιντρακάτ ΟΜΕΧΟΜ Μονοπρόσωπη Α.Ε»  να συνεχίζει στο επόμενο στάδιο.

Επίσης, ενέκρινε την άσκηση ένδικων μέσων κατά της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου, ύστερα από προσφυγή που είχε καταθέσει η εταιρία διαχείρισης της Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων.

Τέλος εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου με το Υπουργείο Πολιτισμού για το έργο: «Εργασίες αποκάλυψης και ανάδειξης της Βασιλικής Δ’ στην Αρχαία Νικόπολη», προϋπολογισμού 30.000 ευρώ.

Επιμέλεια: Βασίλης Λούπας

ΔΗΜΟΦΙΛΗ