Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2023

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ – Από τα 12 ευρώ το κιλό τα αμνοερίφια

Οι τιμές πώλησης για αρνί και κατσίκι το φετινό Πάσχα είναι ίσως οι ακριβότερες που έχουν υπάρξει ποτέ

 

Με τις τιμές πώλησης για αρνί και κατσίκι να είναι ίσως οι ακριβότερες που έχουν υπάρξει ποτέ, οι καταναλωτές επισκέπτονται τα παραδοσιακά κρεοπωλεία της πόλης, για να αγοράσουν τα κρέατα που επιθυμούν ενόψει Πάσχα.

Ειδικότερα, η τιμή στο αρνάκι γάλακτος ξεκινά από τα 12 ευρώ, ενώ η τιμή στο κατσικάκι ξεκινά κοντά στα 13 ίσως και να ξεπεράσει τα 13,50 ευρώ, ως μία συνάρτηση πολλών παραγόντων, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου Κρεοπωλών Ιωαννίνων Γρηγ. Κονταξής. Από τη μία, οι αυξήσεις στα είδη διατροφής, οι αντίστοιχες αυξήσεις στις ζωοτροφές και στο κόστος παραγωγής, ανέβασαν σε υψηλά επίπεδα τις τιμές, ενώ το Πάσχα των Καθολικών επιδρά και αυτό σημαντικά, αφού μεγάλες ποσότητες αμνοεριφίων διατέθηκαν σε εξαγωγές σε Ιταλία και Ισπανία. Έτσι, δεν υπάρχει τεράστιο απόθεμα για να καλύψει τη ζήτηση παρότι σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους των προηγούμενων ετών και οι παραγγελίες είναι 20-30% πιο κάτω.

«Είναι μία δύσκολη κατάσταση για όλους και για τους παραγωγούς και για εμάς και για τους καταναλωτές. Προσπαθούμε να συγκρατήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε την τιμή, για να μην ανέβει πολύ, αλλά είναι βέβαιο, ότι μιλάμε για εκτόξευση της τιμής σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Παρόλα αυτά, σε σχέση με τις συνθήκες που υπάρχουν, οι τιμές είναι λογικές και δεν έχουν σχέση με όλα αυτά που ακούστηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Παίζει ρόλο και το Πάσχα των Καθολικών, όπου πολλά αμνοερίφια διατέθηκαν σε Ιταλία και Ισπανία, αλλά σε κάθε περίπτωση, και οι δικές μας παραγγελίες είναι πιο συγκρατημένες γιατί δεν ξέρουμε ακόμη πως θα αντιδράσει ο κόσμος και ποιες δυνατότητες θα έχει για να παραγγείλει μέχρι τη Μεγ. Πέμπτη», ανέφερε ο κ. Κονταξής.

Οδηγίες για

τις αγορές κρεάτων

Παράλληλα, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής και το Τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου ενόψει των εορτών του Πάσχα και λόγω της αυξημένης ζήτησης τροφίμων ζωικής προέλευσης, ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για τα παρακάτω:

Α. Όσον αφορά το κρέας και τα προϊόντα του:

1. Τα ζώα που προορίζονται για την παραγωγή κρέατος σφάζονται σε εγκεκριμένα σφαγεία , υπόκεινται υποχρεωτικά σε κτηνιατρικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγής

2. Η σφαγή των ζώων επιτρέπεται να διενεργείται µόνο σε εγκεκριμένα σφαγεία. Απαγορεύεται η σφαγή ζώων εκτός σφαγείου.

3. Τα αμνοερίφια φέρουν σήμανση καταλληλότητας (ωοειδή σφραγίδα)  και στα δύο ημιμόριά τους και την ανάλογη επισήμανση (π.χ. καρτελάκι) σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας ΕΚ1169/2011 & ΕΚ 1337/2013 ως εξής:

Τα σφάγια αμνοεριφίων που γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και σφάγηκαν στην Ελλάδα πρέπει να φέρουν σφραγίδα ωοειδούς σχήματος, χρώματος «λαμπρού κυανού», (χρωστικής Ε 133) στο κέντρο της οποίας αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του σφαγείου όπου έγινε η σφαγή τους και περιφερειακά αναγράφονται τα αρχικά GR και τα διακριτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και την ανάλογη επισήμανση (π.χ. καρτελάκι) για την ένδειξη προέλευσης «ΕΛΛΑΣ» ή «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ» ή σε σφραγίδα παραλληλόγραμμου σχήματος, χρώματος «λαμπρού κυανού» εντός της οποίας θα αναγράφεται η ένδειξη  «ΕΛΛΑΣ» ή «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ».

Τα σφάγια αμνοεριφίων που εκτράφηκαν στην Ελλάδα ή σε άλλες κοινοτικές χώρες και σφάγηκαν στη χώρα μας πρέπει να φέρουν σφραγίδα σχήματος ωοειδούς, χρώματος «λαμπρού κυανού», στο κέντρο της οποίας αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του σφαγείου όπου έγινε η σφαγή τους και περιφερειακά αναγράφονται τα αρχικά GR και τα διακριτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και την ανάλογη επισήμανση (π.χ. καρτελάκι) για τη χώρα εκτροφής π.χ. Ελληνικής Εκτροφής, Ρουμάνικης Εκτροφής.

Τα σφάγια αμνοεριφίων που έχουν σφαγεί σε άλλες κοινοτικές χώρες και διακινούνται προς τη χώρα μας, πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά  ωοειδή σφραγίδα σε χρώμα επιλογής της κάθε κοινοτικής χώρας, με κωδικό σφαγείου της χώρας και διακριτικών της ΕΟΚ  τα οποία εφαρμόζονται στη χώρα σφαγής τους.

Τα σφάγια αμνοεριφίων που έχουν σφαγεί σε τρίτες χώρες (μη κοινοτικές) και εισάγονται στη χώρα μας, πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά σφραγίδα που προβλέπει η κάθε τρίτη χώρα η οποία θα είναι χρώματος καστανού.

5. Απαγορεύεται να δοθεί στην κατανάλωση κρέας στο οποίο δεν έχουν                                                   διενεργηθεί οι παραπάνω έλεγχοι και το οποίο δεν φέρει σήμανση καταλληλότητας.

6. Το κρέας και τα παραπροϊόντα (έντερα, συκωταριές, πνεύμονες, καρδιά, νεφροί, σπλήνες)  πρέπει να πωλούνται μόνο μέσα από ψυγεία ή ψυχόμενες προθήκες και δεν εκτίθεται σε κινδύνους επιμόλυνσης.

7. Η συκωταριά, η οποία δε συνοδεύει το αρνί, θα πρέπει να βρίσκεται εντός πλαστικού περιέκτη ή προσυσκευασμένη και να υπάρχει ετικέτα στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία της εταιρείας, ο κωδικός αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης, η χώρα προέλευσης, οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης, οι ημερομηνίες ψύξης και κατάψυξης, καθώς και η θερμοκρασία συντήρησης.

8. Τα κατεψυγμένα εντόσθια θα πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά σε καταψύκτη και να διατίθενται με τη συσκευασία τους. Η συσκευασία πρέπει να έχει τις απαραίτητες επισημάνσεις αναφορικά με την ημερομηνία παραγωγής και λήξης, την επωνυμία παρασκευαστή και τον κωδικό της εγκατάστασης παραγωγής). Τα κατεψυγμένα προϊόντα απαγορεύεται να αποψύχονται και να διατίθενται ως νωπά.

9. Σε όλη την διάρκεια του έτους  οι λιανοπωλητές κρεοπώλες πωλούν τις συκωταριές και τα κεφαλάκια αμνοεριφίων χωριστά του κρέατος από το οποίο προέρχονται. Στην περίπτωση αυτή τα κεφαλάκια πωλούνται με το τεμάχιο και οι συκωταριές με το κιλό. Εξαίρεση γίνεται μόνο την περίοδο από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και την Κυριακή του Θωμά όπου δύναται να πωλούν αμνοερίφια μαζί με τα κεφάλια και τις συκωταριές τους.

10. Οι επαγγελματίες έχουν την Υποχρέωση να αναρτούν πινακίδες με τις προβλεπόμενες ενδείξεις ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν:

Α. Την τιμή διάθεσης του προϊόντος αλλά και την τιμή της μονάδας μέτρησης (π.χ. 5,00€/κιλό)

Β.  Την προέλευση των προϊόντων καθώς είναι υποχρεωτική η ανάρτηση της προέλευσης για κάθε είδους κρέατα και οπωρολαχανικά.

Γ. Επισημαίνεται η υποχρέωση της τήρησης της κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την επισήμανση του βόειου κρέατος με την τοποθέτηση των ετικετών με τις υποχρεωτικές ενδείξεις της επισήμανσης από τα σφαγεία.

Δ. Την ύπαρξη αυτοκόλλητης ετικέτας κατά την ζύγιση του κρέατος η οποία αναφέρει την τιμή, την τιμή ανά κιλό, τα κιλά, την προέλευση.

Ε.  Την έκδοση αποδείξεων ταμειακής μηχανής έστω και αν η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω καρτών πληρωμής.

ΣΤ.  Όλες οι παραπάνω επισημάνσεις θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα.

Η Δ/νση Κτηνιατρικής και το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης  Περιφέρειας Ηπείρου  συστήνει σε  όλους τους καταναλωτές, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προμηθεύονται τρόφιμα από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, τα οποία φέρουν ενδείξεις και σήμανση καταλληλότητας, και επίσης πριν προβούν στην αγορά προϊόντων για το πασχαλινό τραπέζι να κάνουν έρευνα αγοράς σχετικά με την ποιότητα  τις τιμές των προϊόντων προκειμένου να κάνουν την καλύτερη επιλογή.   Επίσης καλεί τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων να τηρούν την κείμενη νομοθεσία, όσον αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων και των κανόνων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών οι οποίοι διέπουν την καλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή. Επισημαίνεται  πως οι έλεγχοι των υπηρεσιών συνεχίζονται συστηματικά.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ